Työkokemus ja osaaminen

Olen monipuolisen ammattitaidon omaava, asianajajan tutkinnon suorittanut varatuomari. Työskentelen poliisiorganisaatiossa tarkastajana sekä Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajana. Aiemmin olen toiminut oikeustieteiden opettajana sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa oikeusapuvastaavana. Olen vahvimmillani hyviä neuvottelu- ja esiintymistaitoja, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä, nopeaa reagointia, oikeudenmukaisuutta, johtamistaitoja ja rohkeutta edellyttävissä tilanteissa.

Suomen poliisi on Maailman paras. Seuraan aitiopaikalta poliisien työtä ja koulutusta.

Olen saanut rikos- ja prosessioikeudesta vahvaa osaamista toimiessani kihlakunnansyyttäjänä sekä asianajajana. Olen suorittanut myös lastensuojelun edunvalvojan koulutuksen, joka mahdollistaa alaikäisen edunvalvojana toimimisen rikosprosessissa sekä lastensuojeluasioissa. Tuomioistuinharjoitteluni olen suorittanut Lapin käräjäoikeudessa v. 2007 – 2008, josta olen saanut varatuomarin arvon. Työuraani voisi kuvailla melkoisen monipuoliseksi, sillä nuoruudessani olin kesätöissä muun muassa maatalouslomittajana sekä hotellisiivoojana.

Tulevaisuudessa toivon saavani mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin ja syksyllä 2021 minulla on mahdollisuus osallistua siihen valmistavaan koulutukseen.

Syyttäjän työssä vastasin rikosvastuun toteutumisesta yksittäisissä rikosjutuissa, joista suuri osa ratkaistiin oikeudenkäynneissä. Mieleenpainuvimmat oikeudenkäynnit liittyivät järjestäytyneisiin rikollisryhmiin sekä henkirikoksiin. Hyvän syyttäjän ominaispiirteisiin kuuluvat oikeudenmukaisuus ja erinomainen lain tuntemus, eikä myöskään hyvästä ja selkeästä esiintymistaidosta ole haittaa. Asianajajana hoidin toimeksiantoja myös lapsioikeuden ja esimerkiksi perhe- ja jäämistöoikeuden alalta. Asianajajan työssä korostuvat hyvät neuvottelutaidot ja kyky saada aikaan sovinto myös mitä haasteellisimmissa ja riitaisimmissa asioissa.

Yli 10 vuoden kokemus oikeudenkäynneistä on opettanut minulle paljon sellaista, jota voin hyödyntää myös poliittisessa toiminnassa. Minulla on kykyä kuunnella, puhua ja perustella oma kantani. Kykenen edellyttämään itseltäni ja muilta lainmukaista toimintaa, sillä tunnen lain sisällön.

Juristina koen voivani auttaa niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Olen keskittynyt avustamaan asianomistajia eli rikosten uhreja sekä erityisesti naisia ja lapsia, sekä vähävaraisia ihmisiä. Oikeustieteen opettajan työssä opetan muun muassa hallinto-oikeutta, työoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, vahingonkorvaus- ja sopimusoikeutta sekä sosiaalilainsäädäntöä. Opettajana saan motivoida ja kannustaa toisia sekä pääsen haastamaan itseni joka päivä: miten opettaa vaikeaselkoista juridiikkaa selkokielellä ja monipuolisia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen!


KOULUTUS JA TUTKINNOT: (merkittävimmät mainittuna)

2001 ylioppilas, Kempeleen lukio

2007 oikeustieteiden maisteri, Lapin yliopisto

2008 varatuomari

2014 asianajaja

2016 ammatillinen opettajanpätevyys, OAMK


Luottamustehtävät:

Rovaniemen kaupunginvaltuutettu 2017-2021

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja 2017 - 2021

Tarkastuslautakunta 2017 - 2019

Koulutuslautakunta 2017 - 2019

Kaupunginhallituksen varajäsen 2019 - 2021

Lapsiperhe- ja nuorisojaoston pj 2020 - 2021

Lapin poliisin neuvottelukunnan pj 2017 - 2021

lapin Liiton valtuusto 2017 - 2021

Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy hallituksen jäsen 2019 - 2021