Työkokemus

Olen monipuolisen ammattitaidon omaava, asianajajan tutkinnon suorittanut varatuomari. Toimin oikeustieteiden opettajana sekä oikeusapuvastaavana Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa. Olen vahvimmillani hyviä neuvottelu- ja esiintymistaitoja, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä, nopeaa reagointia, oikeudenmukaisuutta, johtamistaitoja ja rohkeutta edellyttävissä tilanteissa.

Olen saanut rikos- ja prosessioikeudesta vahvaa osaamista toimiessani kihlakunnansyyttäjänä sekä asianajajana. Olen suorittanut myös lastensuojelun edunvalvojan koulutuksen, joka mahdollistaa alaikäisen edunvalvojana toimimisen rikosprosessissa sekä lastensuojeluasioissa. Tuomioistuinharjoitteluni olen suorittanut Lapin käräjäoikeudessa v. 2007 – 2008, josta olen saanut varatuomarin arvon. Työuraani voisi kuvailla melkoisen monipuoliseksi, sillä nuoruudessani olin kesätöissä muun muassa maatalouslomittajana.

Syyttäjän työssä vastasin rikosvastuun toteutumisesta yksittäisissä rikosjutuissa, joista suuri osa ratkaistiin oikeudenkäynneissä. Mieleenpainuvimmat oikeudenkäynnit liittyivät järjestäytyneisiin rikollisryhmiin sekä henkirikoksiin. Hyvän syyttäjän ominaispiirteisiin kuuluvat oikeudenmukaisuus ja erinomainen lain tuntemus, eikä myöskään hyvästä ja selkeästä esiintymistaidosta ole haittaa. Poliisiorganisaatio on tullut tutuksi esitutkintayhteistyön myötä. Asianajajana hoidin toimeksiantoja myös lapsioikeuden ja esimerkiksi perhe- ja jäämistöoikeuden alalta. Asianajajan työssä korostuvat hyvät neuvottelutaidot ja kyky saada aikaan sovinto myös mitä haasteellisimmissa ja riitaisimmissa asioissa.

Yli 10 vuoden kokemus oikeudenkäynneistä on opettanut minulle paljon sellaista, jota voin hyödyntää myös poliittisessa toiminnassa. Minulla on kykyä kuunnella, puhua ja perustella oma kantani. Kykenen edellyttämään itseltäni ja muilta lainmukaista toimintaa sillä tunnen lain sisällön.

Juristina koen voivani auttaa niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Olen keskittynyt avustamaan asianomistajia eli rikosten uhreja sekä erityisesti naisia ja lapsia, sekä vähävaraisia ihmisiä. Oikeustieteen opettajan työssä opetan muun muassa hallinto-oikeutta, työoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, vahingonkorvaus- ja sopimusoikeutta sekä sosiaalilainsäädäntöä. Opettajana saan motivoida ja kannustaa toisia sekä pääsen haastamaan itseni joka päivä: miten opettaa vaikeaselkoista juridiikkaa selkokielellä ja monipuolisia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen!

Luottamustehtävät:

Olen Rovaniemen kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Lapin poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja. Olen myös koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen varajäsen ja Lapin Liiton valtuuston jäsen. Näin ollen kunnallinen päätöksenteko, vaikuttaminen ja poliittinen toiminta ovat tulleet tutuiksi.


KOULUTUS JA TUTKINNOT: merkittävimmät mainittuna

2001 ylioppilas, Kempeleen lukio

2007 oikeustieteiden maisteri, Lapin yliopisto

2008 varatuomari

2014 asianajaja

2016 ammatillinen opettajanpätevyys, OAMK