Mitä yhteistä on Lapin poliisilla ja liito-oravalla?


Vuonna 2017 niitä laskettiin olevan vain 292 yksilöä ja jäljelle jääneet joutuvat kohtuuttomien ympäristökuormitusten rasittamiksi. Heidän elinympäristönsä on kutistunut merkittävästi, eikä niitä havaita enää kuin harvakseltaan Ylä-Lapissa: 13 600 neliökilometrin alueella ei ole rekisteröity enää yhtäkään yksilöä. Kuulostaako ikävältä? Niimpä. Lapin poliisi on jo uhanalainen ja tarvitsee tehokkaita suojelutoimia kannan säilymiseksi.

Lapissa elettiin vuonna 2017 huikeaa matkailun supertalvea: Rovaniemellä kirjattiin rekisteröityjä yöpymisiä yhteensä 631 000 kappaletta ja koko Lapissa 2 909 000 yöpymistä. Varsinkin sesonkiaikana Lapin kuntien väkimäärä on melkoinen! Upean matkailun kehityksen rinnalla poliisien määrä on puolestaan vähentynyt, sillä koko Lapin turvallisuuden ja rikostorjunnan varmistaa enää 292 poliisia.

Kuten kaikki tietävät, Enontekiöllä ja Utsjoella ei ole enää omia poliisipartioita eikä -virkoja, vaan Enontekiöllä poliisin tehtävät hoidetaan Muonion ja Kittilän toimesta. Utsjoella tapahtuviin hätätilanteisiin porhaltaa puolestaan partio Ivalosta (Inarin poliisiasemalta). Ylä-Lapin poliisittomuus rasittaa koko Lapin poliisiresursseja: mikäli Utsjoella tai Enontekiöllä tapahtuu keskivertovakava rikos, sitä lähtee todennäköisesti tutkimaan ja selvittämään rikospoliisit Rovaniemeltä.

Pitkät välimatkat kuulostavat lappilaisen korvaan tavalliselta, mutta mitäpä jos samat välimatkat suhteutettaisiin
pääkaupunkiseudulle? Vastaavanlainen tilanne syntyisi, mikäli Helsingin keskustassa tapahtuisi uhkaava aseenkäyttötilanne ja tehtävälle lähetettäisiin poliisipartio Turusta (Utsjoki-Ivalo: 168 km). Tai miltä kuulostaisi, jos
Helsingissä tapahtunutta henkirikosta määrättäisiin selvittämään Joensuun tai Vaasan rikospoliisit (Utsjoki-Rovaniemi: 453 km). Kiireelliselle tehtävälle Enontekiöön poliisipartio ajelee Muoniosta 80 kilometrin verran. Se on hieman
enemmän, kuin Helsingin keskustassa olisi henkilö liikuskellut aseen kanssa ja poliisipartio Riihimäeltä lähtee salamana matkaan. (Enontekiö-Muonio: 80 km). Jos kuvitteellinen tilanne Helsingin keskustassa olisikin todella vakava ja
vaatisikin useamman poliisipartion paikalle, ei hätää, tukipartio saadaan kyllä näppärästi Tampereelta (Enontekiö-Kittilä: 160 km).

En malta olla vielä havainnollistamatta pinta-alojen muodossa, kuinka suurista alueista me oikein puhumme:


Enontekiön pinta-ala on 8391 km². Suhteutettuna se vastaa 66,6 kertaa Riihimäen kaupunkia. Turku mahtuisi Enontekiön alueelle 33,5 kertaa ja Espoo 25,4 kertaa. Utsjokikin vastaa 5372 neliökilometrin alueellaan 21 kertaa Turun
kaupunkia.


Tokikaan poliisien virkapaikkoja ja resursseja laskiessa pinta-alalla ja etäisyyksillä ei ole merkitystä. Joka tapauksessa sen seurauksena ihmishenget tai varallisuus eivät ole enää samanarvoisia joka puolella Suomea. Oikeusturva toteutuu epätasaisesti eri puolilla maatamme. Henkilöetsinnöissä ja rikostutkinnassa ensimmäiset minuutit ja tunnit ovat ratkaisevia. Rikostutkintaa on mahdotonta suorittaa laadukkaasti ja tuloksellisesti, jos ensimmäinen poliisipartio on paikalla vasta tuntien, jopa päivien kuluttua. Tai kuka kadonneen henkilön omainen haluaisi kuulla poliisilta, ettei etsintään juuri nyt kevään aikana voida kohdistaa resursseja, mutta voisiko omainen palata asiaan syksymmällä, kun silloin poliiseja on taas enemmän töissä?

No tapahtuuko Lapissa poliisia edellyttäviä tilanteita? Koko Lapin alueella poliisille annettiin 18 907 tehtävää (v. 2017). Rovaniemen osuus tästä oli 7042 tehtävää. Enontekiöllä kaivattiin poliisia paikalle 244 kertaa ja Utsjoella 66 kertaa. Pääasiassa poliisi tuli varsin ripeästi paikalle! Kiireellisiksi luokitelluissa A-luokan tehtävissä (esim. väkivaltatilanteet) poliisi saapui turvaamaan tilannetta ja nappaamaan epäiltyjä kiinni Rovaniemellä 2353 kertaa, jolloin toimintavalmiusaika (TVA) oli keskimäärin 17,5 minuuttia. Kemissä poliisia kaivattiin kiireellisesti hätiin 947 kertaa ja ”maija” kaartoi kohteeseen 20,1 minuutissa. Torniossa vastaavat luvut olivat 701 kertaa ja toimintavalmiusaika 21,1 minuuttia. Kuulostaa varsin kohtuusuoritukselta, kun miettii, millaisia kilometrimääriä partio saattaa joutua ajamaan


Utsjoella ja Enontekiöllä ei kannata joutua poliisin apua edellyttävään tilanteeseen, ellei sinulla satu olemaan ylimääräistä aikaa. Utsjoella A-luokan kiireellisiin tehtäviin saatiin poliisi keskimäärin 85,4 minuutissa. Kaikki tehtävät huomioiden poliisipartio oli sidoksissa yhteen tehtävään jopa 252 minuuttia (tehtäväsidonnaisuusaika). Enontekiöllä puolestaan tarvittiin poliisia pikaisesti paikalle 81 kertaa, jolloin partio kurvasi näköpiiriin keskimäärin 88 minuutissa! Siis keskimäärin. Joskus partio oli valmiiksi lähempänä, joskus odotusaika oli tuotakin aikaa pidempi. tehtäväsidonnaisuusaika oli 207 minuuttia. Kyse ei ole partion hitaudesta tai välinpitämättömyydestä, vaan välimatkoista ja partioiden vähyydestä.

Luettuna tämä saattaa ihmetyttää, mutta koettuna tyrmistyttää.


Lapin poliisin tilanne on perusoikeuksien ja oikeusperiaatteiden vastainen. Tutkinta-ajat venyvät ja rikostutkintaa
joudutaan keskittämään kiireellisiin ja isoimpiin juttuihin. Pahimmillaan rikosjuttu kaatuu oikeudenkäynnissä vajavaiseen näyttöön tai muuhun prosessiväitteeseen, jota ei kerta kaikkiaan ehditty miettiä tai hoitaa tutkinnan aikana. Joskus se tavanomainen, tuntemattoman tekijän suorittama nakkikioskipahoinpitely on työssäkäyvälle veronmaksajalle ainutlaatuinen kokemus rikosprosessista, mutta kukaan ei muista tapahtumista 3 vuoden jälkeen. Syytteiden hylkääminen näytön puuttumisen vuoksi tai hätätilanteessa 3 tunnin poliisin odottelu tuskin lisää kansalaisten luottamusta oikeusvaltioon ja oikeusvarmuuteen.


Olisi vähintäänkin perustuslain ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista, mikäli Lapin poliisilaitokselle osoitettaisiin määrärahat edes yhden poliisipartion palkkaamiseen kalustoineen sekä Utsjoelle että Enontekiölle. Ylä-Lapin partiot voisivat teemaluontoisesti suorittaa ennaltaestävää rikostorjuntaa, erit. liikennevalvontaa, mutta myös suorittaa tutkintaa tai toimia tukipartiona Muonioon, Kittilään ja Ivaloon erityisesti matkailusesonkina. Turvattomuuden
tunne, mikä alueen asukkailla tällä hetkellä on, on häpeänpilkku oikeusvaltiossamme. Olen poliisin neuvottelukunnan puheenjohtajana kuunnellut matkailualan vaikuttajia sekä poliiseja tässä asiassa. Meillä on kaksi isoa tavoitetta, joiden toteutumiseksi saamme vielä tehdä kovasti työtä: 3. alueella (tarkoittaa Rovaniemeltä ja Torniosta pohjoisen suuntaan olevaa aluetta) varallaolojärjestelmästä on päästävä eroon ja toisekseen Utsjoki-Enontekiön toimintavalmiusajat on saatava lyhemmiksi. Se, miten tässä onnistutaan, on lisävirkojen avulla.

Jo jonkin aikaa käytössä olleet varaolojärjestelyt ovat täysin kohtuuttomia poliisien kannalta eivätkä ne palvele kuntalaisiakaan. Aiemmin poliisivirkojen poistamista Ylä-Lapista on perusteltu sillä, että Ivalon ja Kittilä-Muonion poliisipartiot kykenevät kyllä hoitamaan Suomen pohjoisimpien osien harvaslukuiset hälytystehtävät. Erikoista on se, että näilläkään paikkakunnilla ei edes ole partiota aina paikalla. Sama koskee Lapin itäisiä osia. Kiinniotettujen kuljetuksiin kuluu myös kohtuuttoman paljon virka-aikaa, mikä on muusta toiminnasta ja valmiudesta pois.


Poliisiylijohtaja Kolehmainen laimensi Lapin asukkaiden innostusta ja totesi haastattelussa, että ”seinät eivät tuo turvaa”. Se on totta. Mutta sen sijaan poliisiauto tuo! Ennaltaestävän rikostorjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että alueella tiedetään olevan poliisi ja että poliisi näkyy ja liikkuu. Tyhjä poliisiasema ei saa ketään hiljentämään ajonopeuttaan eikä luopumaan rikosaikeistaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on poliisin läsnäolo tapahtumissa: väitän, että jo pelkästään poliisipartion näkeminen ja paikallaolo vähentävät levottomuuksia ja turhaa nujakointia.

Lappi on alueena ainutlaatuinen verrattuna muuhun Suomeen: upea luonto houkuttelee matkailijoita luontoon ja hiihtokeskuksiin, välimatkat ovat pitkät ja talviset olosuhteet ankarat ja haastavat. Huolehditaan siitä, että kaikki ovat yhdenvertaisia ja oikeusturva toteutuu oikeusvaltiossamme. Huolehditaan siitäkin, että Lapin poliisi saa tehdä sitä työtä mikä sille kuuluu.