Outo, Oudompi, kaupunginhallitus

Miksi pieniä kouluja edes harkittiin lakkautettavan?

Lapsemme joutuvat säästämään, koska kaupunginhallituksen sekoilut tulevat kalliiksi.

Säästöt haetaan lapsilta

Kaupunginhallitus asettaa talousraamit toimialoille. Jos menot ovat suuremmat kuin mitä kaupunginhallitus euroja antaa, toimialat sopeuttavat toimintansa raameihin sopiviksi. Yleensä se tarkoittaa sitä, että jos palveluista tai laadusta ei haluta tinkiä, on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti kalliita tilakysymyksiä ja edullisempia palvelun tuottamistapoja.

Liian tiukkojen talousraamien vuoksi sivistyslautakunta laittoi lokakuussa 2020 kaikki potentiaaliset säästökohteensa pöydälle, joista kolme koski pienten koulujen toiminnan lakkauttamista. Yhdessä pikkukoulussa aloittaisi vain 2 oppilasta, yhdessä oppilasvuosihinta on kolmenkertainen. Vaihtoehtoina esitettiin myös sitä, että jokaiselta yli 6 000 koululaiselta vähennetään opetustunteja ja lukiolaisilta ylioppilaskirjoituksiin valmistavia kertauskursseja. Myös kaksi kirjastoa ehdotettiin lakkautettavaksi ja päiväkoti, jossa toimii erityistarpeisten lasten ryhmä, siirrettäisiin yksityiselle palveluntuottajalle. Koulunkäyntiohjaajia on vähennetty jo aiemmin.

Kouluverkkoa on jouduttu pohtimaan sen vuoksi, koska seuraavan 5 vuoden aikana peruskouluista vähenee 500 oppilasta. Se on yhden ison koulun verran oppilaita.

Koska oppimisvaikeuksiin ja erityisen tuen tarpeeseen olisi syytä panostaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, päiväkodin toimivaa järjestelmää ei haluttu rikkoa. Opetukseen haluttiin panostaa, mutta ei vanhoihin seiniin, joita on kallista korjailla ja ylläpitää. Jos kaikki Rovaniemen lapset laitettaisiin maksamaan pienen joukon ylihintaisista kouluvuosista, sitä ei koettu yhdenvertaiseksi.

Outo, oudompi, kaupunginhallitus

Mutta kun tarkastellaan kaupunginhallituksen jäsenten toimintaa, homma menee oudoksi. Muutamat kaupunginhallituksen jäsenet julistivat jo ennen lautakunnan kokousta, että “jos lautakunta tekee väärän päätöksen, kaupunginhallitus käyttää kyllä otto-oikeutta”.

Eli: vaikka KH itse määritteli talousraamit lautakunnalle, se ilmoitti heti perään, ettei niitä tarvitse noudattaa. Toivotuille päätöksille haettiin tukea myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan kyselykierroksella, joka tehtiin ryhmille juuri ennen lautakunnan tärkeää kokousta.

Lautakunnan kokouksen alla kaupunginhallituksen jäsen julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan hautakivestä, johon oli kirjoitettu viranhaltijan nimi ja esitelty hänet vainoajana. Yksi KH:n jäsen vertasi julkisesti lautakunnan puheenjohtajaa miehen sukupuolielimeen.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan taloudenhoidosta sekä valvoa kunnan etua. Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Sen sijaan en löytänyt kuntalaista kohtaa, jossa kaupunginhallitus saa painostaa lautakuntaa tietynsisältöisiin päätöksiin tai talousraamien ylittämiseen. En myöskään löytänyt pykälää, jossa otto-oikeuden käyttämisestä voi ilmoittaa jo ennen kuin lautakunta on tehnyt päätöksensä, tai että yksittäinen jäsen voisi siitä päättää. Hautakivien julkaisun ja sukupuolielimeen vertailun löysin lähinnä rikoslaista.

Rovaniemen kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta yksilöiden ja puolueiden omien tavoitteiden ajamiseen, ei siten kuin kuntalaki on sen tarkoitukseksi ajatellut.

Olisiko aika arvioida, nauttiiko kaupunginhallitus enää luottamusta ja kykeneekö se hoitamaan tehtäväänsä, eli kykeneekö se enää vastaamaan kunnan taloudesta ja kuntalaisten edusta.


Lapset laitetaan säästämään, jotta yksityisteille saadaan rahaa

Hulluinta tässä on se, että kolmen koulun lakkauttamisella saatava säästö v. 2021 on vain puolet siitä, mitä yksityisteiden kunnossapitoon on varattu rahaa, joka muuten on ainoa elinvoimalautakunnan määräraha, josta ei ole supistettu. Sen sijaan kylien kehittämisjaoston esitys oli, että jatkossa kaikki yksityistiet kunnossapidettäisiin kaupungin rahoilla. Tästä aiheutuvat kustannukset olisivat vähintään 2,5 miljoonaa euroa. Halvimmankin arvion mukaan samalla rahalla saisi 12 uutta kyläkoulua.

Tarkastuslautakunnan huolestuttava arviointikertomus tai raskaat talousluvut eivät hetkauta. Kuulin jo senkin, että tulevaan talousarvioon ja kevään 2021 yksityistiemäärärahoihin aijotaan "hankkia" lisäystä ainakin 400 000 euroa. Paljonko koululaiset ovat saaneet lisäystä? Oppituntien tai koulunkäyntiohjaajien säästämisellä saavutetaan vain murto-osa tuosta määrästä.

Tuntuu, että yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ollaan valmiita säästämään, mutta saavutetuista eduista tai vanhoista seinistä ei. Onko tämä yhdenvertaista?

Lopuksi vielä otan esimerkin: kaupungilla ja kaupungin omistamalla yhtiöllä Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:llä on kymmeniä tyhjiä tiloja ympäri kaupunkia. Yksikään niistä ei kelvannut väistötiloiksi, vaan kaupunginhallitus päätti rakentaa uudet väistötilat Mäntyvaaraan tekniselle toimialalle. Se piti ehdottomasti sijoittaa alueelle, joka on kaavaan merkitty pilaantuneeksi maa-ainesalueeksi. Sen vuoksi maa-ainesta jouduttiin vaihtamaan yli miljoonalla eurolla, jotta sen päälle saatiin sijoitettua väistötilat. Tämänkin sekoilun hinta tasataan koulutuspalveluista säästämällä.

Ei tässä ole haudattu kyliä eikä kouluja, vaan kuntalaki ja järki.

Lopetetaan lapsiltamme säästäminen.