Huomioita hyvinvointikertomuksesta: Miten meillä menee?

15.06.2020

Rovaniemen kaupunginvaltuusto 15.6.2020

Sanna Luoman pitämä kokoomuksen RYHMÄPUHE § 42 Hyvinvointikertomus


Puheenjohtaja, arvoisat kuulijat


Nostan esiin hyvinvointikertomuksesta muutamia erityisiä huolenaiheita. Teen niistä johtopäätökset ja lopuksi pohdin, mitä voisimme tehdä. Perheväkivalta ja turvallisuus: 

Jokaisessa turvallisuutta mittaavassa mittarissa Rovaniemen tulokset olivat erittäin huolestuttavia. 

Rovaniemi on kärkisijalla perheväkivaltatilastoissa. 

Lukiolaisista jopa lähes 30 % on kokenut vanhempiensa tai muun huoltajan toimesta henkistä väkivaltaa, luku on todella korkea myös muiden ikäluokkien keskuudessa. 

Lastensuojelun puolelta kiinnitin huomiota siihen, että vuoden 2019 aikana kodin ulkopuolisissa sijoituksissa oli yhteensä 230 lasta, tuo määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Myös uusien huostaanottojen määrä kasvoi. Huoli-Ilmoitusten määrä on kasvanut, ne ovat enemmän kuin kaksinkertaistuneet! (2018 ilmoituksia 240 kpl, 2019 ilmoituksia 530).


Unettomuus, masennus

Uniongelmia esiintyy yllättävän paljon, pahimmillaan lähes joka toinen 2. asteen opiskelija nukkuu liian vähän eli alle 8h yössä. Jokaisessa koulua käyvien ikäryhmässä vähäunisuus on huolestuttavan suurta.  Unettomuudelle on useita eri syitä, mutta seuraukset voivat olla kauaskantoiset.

Erityisesti nuorilla vähäinen uni ja unettomuus aiheuttavat vaikeuksia koulunkäynnissä, uupumusta ja masennusta. Nämä yhdessä muodostavat todellisen riskin jatko-opintomahdollisuuksien sekä työelämään siirtymisen kannalta. 

Lukiolaiset johtavat edelleen ahdistusta mittaavissa tilastoissa. 

Huomionarvoista sekin, että Mielenterveysperusteista Sairauspäivärahaa saaneissa Rovaniemi johtaa tilastoa ja heidän määrä on kasvanut Rovaniemellä. Kyse on juurikin työikäisistä, eli 25 – 64 –vuotiaista. 


Vähävaraisuus, taloudelliset vaikeudet

Pienituloisia kotitalouksia on Rovaniemellä hieman muuta maata enemmän. Työikäisistä 38 % on joutunut tinkimään ruuista, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä. Sitä, että loppuuko ruoka ennen seuraavaa palkka- tai tukipäivää, on pelännyt melkein joka 4. 


Painopiste tulee siirtää jälkihoidosta ennaltaestävään työhön. 

Se on kauniilta kuulostava korulause, ellei sille esitetä konkreettisia, toimeenpantavissa olevia ehdotuksia. 


Ratkaisuehdotuksia ja mihin tulisi kiinnittää huomiota:

Liikunta:

Rovaniemellä on jaettu 855 KAIKU-korttia, joilla vähävaraiset voivat osallistua liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Tämä on todella hieno juttu. 

Varhaiskasvatus on otettu mukaan liikunnan kasvatussuunnitelman laadintaan. Se on tärkeää, sillä liikkuminen kannattaa aloittaa jo pienenä.

Kaupungin myöntämistä avustuksista ja tuista suurin osa meni liikuntaan ja urheiluun, suuri kiitos siitä. Liikunta- ja urheilutoimintaa järjestäville yhdistyksille jaettiin 174 000 e tukea ja liikuntapaikkoihin suunnattua kunnossapitoavustusta 14 000 e. 


Liikuntaseuroille ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon jaettavaa tukea on kuitenkin lisättävä. Urheiluseurat tekevät merkittävää työtä hyvinvoinnin edistämisessä ja ne tavoittavat kaikenikäisiä kuntalaisia. Olipa laji mikä tahansa, liikuntaharrastus lisää aktiivisuutta ja edistää terveyttä. Se lisää sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja, auttaa saamaan ystäviä ja tukiverkostoja. 

Seurat joutuvat kohtuuttomiin ponnisteluihin ensinnäkin varojenhankinnassa, mutta myös tilojen suhteen. Liian monen valmentajan ja ohjaajan aika kuluu sellaiseen, missä kunta voisi auttaa. Uusia harrastajia on vaikea ottaa, kun tiloja ei ole tai vuoroja on saatavissa heikosti. 


Aktiivinen, liikkumista edistävä harrastus voisi parantaa esimerkiksi unenlaatua ja edistää mielen hyvinvointia. Liikunnallinen harrastus lisää mielenvirkeyttä ja positiivisuutta. Sen vaikutus on aivan kiistaton.

Olen hyvin huolestunut siitä, miten suuri ero on syntynyt niiden välille, jotka eivät liiku lainkaan ja jotka ovat tottuneita päivittäiseen aktiiviseen liikkumiseen, erityisesti lasten ja nuorten osalta. 


Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on myös kiinnitettävä huomiota. Tämä koronakevät oli hyvä esimerkki siitä, mikä merkitys hiihtoladuilla oli ihmisten aktivoinnin ja jaksamisen edistämisessä vaikeassakin elämänvaiheessa. 

Vaikka koulu siirtyisi väistötiloihin, sen ympärillä olleet liikuntapaikat ja lasten leikkipaikat jäävät. On huolehdittava siitä, että ne säilyvät kunnossa ja käyttökelpoisina. Toimivat ja kivat leikkipaikat edistävät perheiden hyvinvointia, yhdessätekemistä, lasten liikkumista ja niin aikuisten kuin lasten sosiaalisia kontakteja. 

Ikävä kyllä Rovaniemi toimii varsin hitaasti ja varovaisesti uusien liikuntapaikkojen investointien suhteen. Tässä olisi petrattava.


Lastensuojelun resurssien on oltava riittävät. 

Ensi- ja turvakotitoiminta on turvattava.

Miten parannettaisiin ikäihmisten kokemaa turvattomuuden tunnetta? 


Tilat avun tarjoamiselle:

Tämä koronakevät on lisännyt vähävaraisten ja vähäosasten kuntalaisten määrää, mikä ei vielä näy tilastoissa. Ne lukuisat kertomukset niistä lapsiperheistä, joissa jopa molemmat työssäkäyvät huoltajat joutuivat yhtäkkiä tyhjänpäälle vailla tietoa tulevasta, ne tarinat ovat karua kuultavaa. On aivan selvää, että vähävaraisuus lisääntyy. Yhä useampi lapsi ja nuori joutuu jäämään pois rakkaista harrastuksista, kokee nälkää, osattomuutta ja häpeää. 

Hyvä esimerkki on Rovaniemen Apua vähävaraisille –ryhmä. Kyseessä yhden vapaaehtoisen äidin käynnistämä tilapäiseksi tarkoitettu matalan kynnyksen ylijäämäruokaa jakava rinki hetkenä, jona monet muut apua tarjoavat joutuivat keskeyttämään toimintansa. Ilman minkäänlaista palkkaa tämä nainen on käyttänyt satoja tunteja omaa aikaansa ja jakanut kaupoista saatua ylijäänyttä ruokaa. Toimipisteessä on käynyt jopa 50 perhettä päivässä.

RoMa on tarjonnut maksutta tyhjillään olleet tilat, josta ruokaa on kyetty jakamaan, tästä olen erittäin kiitollinen markkinakiinteistölle.  

Tilat ovat nyt käyneet pieniksi, ja olisi konkreettinen apu, jos jatkossakin kaupunki tai yhtiö voisi tarjota tyhjänä olevan tilan tällaiseen konkreettiseen auttamistoimintaan. Silloin pieni apu menee juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsevat


Rovaniemellä ruoka-apua jakaa muutama yhdistys, jokainen omilla toimintatavoillaan ja kaikilla on hieman erilailainen asiakaskunta. Nämä pitäisi saada saman pöydän ääreen. Marraskuussa 2019 KH linjasi, että ruoka-apua jakavien yhdistysten toimintaa ja yhteistyötä on kehitettävä hylätessään muutoin ajatuksen yhteisestä, organisoidusta ylijäämän ruuan keräyksestä.  


Lopuksi haluan antaa vilpittömät kiitokset ryhmän puolesta kaikille niille, jotka ovat tehneet upeaa työtä meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen tai muutoin olleet tukena ja tavoitettavissa. Neuvokas, Ohjaamo, Poppari, Monde, Etsivä nuorisotyö, Ankkuritoiminta, Nestori, Kansalaistalo jne. Ilman teitä tämä hyvinvointikertomus olisi todella synkkää luettavaa.

Kokoomuksen ryhmä merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi. 

 
21.06.2021Rovaniemen kaupunginjohtajalle vastuuvapaus -outojen käänteiden jälkeen
13.06.2021Kuntavaaleista kova tulos
10.05.2021Valtuustoaloite: Rovaniemelle yleinen pulkkamäki
10.05.2021Valtuustopuheenvuoro lasten ja nuorten puolesta: lopetetaan lapsilta säästäminen!
03.05.2021Kuntavaalien ehdokkaat on julkistettu
22.03.2021Puheenvuoro tilapäisen valiokunnan perustamisen puolesta
15.12.2020Luoman vastine toimittajalle: Kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu!
20.10.2020Talousarvio 2021: Lapsilta säästetään. Minkä valitset?
15.06.2020Huomioita hyvinvointikertomuksesta: Miten meillä menee?
09.12.2019Rovaniemi sai uuden kaupunginjohtajan

Siirry arkistoon »