Veronkorotus on kuin hoitaisi laastarilla vatsahaavaa

Meltauksen koulu, Syväsenvaaran päiväkoti, Napapiirin koulurakennukset, päiväkoti Ritari, Sairaalakadun terveyskeskus, Ounasmetsän päiväkoti, Oikaraisen koulu, Muurolan paloasema, Meltauksen vanha neuvola, Tapion koulu, Katajarannan päiväkoti... Lista on pitkä. Kyse on rakennuksista, jotka ovat tyhjillään, odottavat purkamista, tai etsivät uutta omistajaa.

Se on lista, joka aiheutti vuonna 2017 noin 3 miljoonan euron kustannukset, jotka jaettiin rovaniemeläisten maksettaviksi.

Rovaniemellä tarvitaan nyt rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia eikä pitää itsepintaisesti kiinni totutuista toimintatavoista ja kalliista hallintorakenteista. Sen sijaan kaupunki ja osa valtuutetuista näyttäisi olevan valmiimpia pyytämään lisää rahaa veronmaksajilta. Rovaniemellä tarvitaan nyt rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia eikä pitää itsepintaisesti kiinni totutuista toimintatavoista ja kalliista hallintorakenteista.

Minä haluaisin korvata termin RAKENNEUUDISTUS termillä ASENNEUUDISTUS. Sitä me täällä ennen kaikkea tarvitaan.

Tarvitaan asennemuutosta jo sen ymmärtämisessä, että kyse ei ole vain veroprosentista. Joka ikisen toimenpiteen kohdalla täytyy pystyä pohtimaan, mitä tästä seuraa. Mitä vaikutuksia kullakin päätöksellä on. Veroprosentti vaikuttaa todella moneen asiaan. On äärimmäisen yksinkertaista ajattelua todeta, että kyse on vain muutamista kympeistä tai satasista vuodessa, ja että kun talous on miinuksella, veroja on pakko korottaa.

Olemmeko jo unohtaneet, että Rovaniemi on jo nyt yksi kalleimpia kaupunkeja Suomessa? Me maksamme Suomen korkeimpia hintoja vedestä, kiinteistöstä ja pian myös veroina.

Olemmeko unohtaneet senkin, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun veronkorotuksilla haetaan näennäistä, lyhytaikaista helpotusta kaupungin taloushaasteisiin? Veroja on korotettu 4 kertaa mutta mitä niiden jälkeen on tehty? Ei mitään. Ei ainakaan ole korjattu niitä rakenteellisia ongelmia, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia kaupunkilaisille vuodesta toiseen. On aivan itsestään selvää, etteivät alkuperäiset ongelmat ratkea veroja korottamalla, vaan samat raskaat rakenteet rasittavat talouttamme tulevinakin vuosina. Tällä menolla veronkorotuksia tullaan tarvitsemaan vuosittain.

Kaupungin taloutta ei pelasta se, että toimialoille ja lautakunnille siirretään säästövelvoitteet ja vastuut. Kaupungin taloutta ei
pelasta koululaisten ruuista nipistäminen, kerhojen lopettaminen eikä kielten opetuksesta säätäminen. Ne isot säästöt ja vastaavasti tulot ovat kiinni kiinteistöissä. Ei koululaisissa tai päiväkotilaisissa. Samoin kaikista suurimmat tulot saataisiin aikaan, jos vihdoin käynnistäisimme aktiivisen omistajaohjauksen yhtiöihin nähden.

Asennemuutosta tarvitaan myös sen ymmärtämisessä, että meillä ei oikeasti ole minkäänlaista omistajanohjausta; Konsernijaoston tulisi ottaa aktiivinen rooli omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta sekä niiden kehittämisestä. Konsernijaosto noudattaa konserniohjetta, jonka päivitys pitää käynnistää välittömästi. Konsernijaoston tulisi valmistella ja tehdä esitykset kaupunginhallitukselle konserniohjeen mukaisissa asioissa, seurata yhtiöiden tavoitteiden toteutumista, jaoston tulisi nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet edustajille. Muistutan tässä vaiheessa, että kaupungin omistamissa yhtiössä hallituksen jäseniksi nimetyt edustajat edustavat siis omistajaa eli kaupunkia, ei yhtiötä!

Koska Rovaniemellä eletään vahvaa nousukautta ja olemme valmistautumassa uuteen matkailun supertalveen, veronkorotukset veisivät kaupunkiamme täydellisesti väärään suuntaan. Maksajiksi joutuvat työssäkäyvät palkansaajat ja perheet, kun päinvastoin meidän tulisi lisätä ostovoimaa ja vapauttaa varoja kulutukseen. Meidän tulisi tukea niitä ruuhkavuosien keskellä eläviä perheitä sekä kannustaa yrittäjiä sijoittamaan kaupunkiimme. Veroa korottamalla saisimme aikaan täydellisen päinvastaisen lopputuloksen.

Veroprosenttia jälleen kerran nostamalla nostaisimme Rovaniemen verottamisen huippulukemiin ja kalliimpien asuinpaikkojen
kärkisijoille. Se on maine jota emme halua. Jos nyt talouskasvussa ja hyvässä tilanteessa suhtautuminen menojen kasvuun on näin löysää ja jos aina haalitaan lisärahaa kaupunkilaisten pankkitileiltä, mitä me teemme sitten, kun taloustilanne on heikompi?

Jos veroja korotetaan ja vaikka Rovaniemi mitä yrittäisi, asukkaat katoavat ja muuttavat osoitteensa muualle. Olemmeko jo unohtaneet, että myös Rovaniemen suurin haaste on väkiluvun merkittävä väheneminen ja nykyisen väestörakenteen kääntyminen. Veroja lisäämällä emme todellakaan lisää tuloja emmekä houkuttele työkykyisiä maksajia kaupunkiimme. Lopputulos tulee olemaan kaikkea muuta.

Kun asiat hoidetaan oikein ja toimitaan tuottavasti, kunnan rahat riittävät kyllä kaikkeen tarpeelliseen. Emme voi elää siten, miten asiat on tehty viimeiset 30 vuotta.

Sanna Luoma, Kokoomuksen valtuustoryhmän pj